wtorek, 03 październik 2023
 
 
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach zaprasza 3-latków (urodzonych w 2015 roku)
W ramach kampanii Instytutu Ksi??ki „Ma?a ksi??ka – wielki cz?owiek” oko?o 100 tysi?cy wyj?tkowych Wyprawek Czytelniczych trafi do trzylatków, w tym trzylatków z gminy Iwaniska.
    Ka?dy trzylatek, który przyjdzie do Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach (ul. Rynek 1) b?d? do Filii w Przepiórowie, otrzyma w prezencie Wyprawk? Czytelnicz?, a w niej: ksi??k? „Pierwsze wiersze dla...” oraz Kart? Ma?ego Czytelnika. Za ka?d? wizyt? w bibliotece, zako?czon? wypo?yczeniem minimum jednej ksi??ki z ksi?gozbioru dzieci?cego, Ma?y Czytelnik otrzyma naklejk?, a po zebraniu dziesi?ciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzaj?cym jego czytelnicze zainteresowania. W Wyprawce znajd? co? dla siebie tak?e rodzice. „Ksi??k? po??czeni, czyli o roli czytania w ?yciu dziecka” to broszura informacyjna, przypominaj?ca o korzy?ciach wynikaj?cych z czytania dzieciom oraz podpowiadaj?ca, sk?d czerpa? nowe inspiracje czytelnicze.
    Dzi?ki akcji dziecko pozna wa?ne miejsce na czytelniczej mapie dzieci?stwa (bibliotek?) i zostanie pe?noprawnym uczestnikiem ?ycia kulturalnego.
    Zapraszamy do ?ledzenia stron: www.gcbikiwaniska.pl, naszego fanepage https://www.facebook.com/gcbikiwaniska/ oraz www.wielki-czlowiek.pl

 
 
wstecz   dalej »