czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
?wi?to Rodziny w Jastrz?bskiej Woli
Tradycyjnie jak co roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Bp. Jana Chrapka w Jastrz?bskiej Woli odby?a si? uroczysto?? z okazji Dnia Rodziny. Uroczyst? akademi? przygotowali uczniowie naszej szko?y pod opiek? Pani Ewy Stru? oraz Anny Koz?owskiej. Po wyst?pie dzieci wr?czy?y swoim rodzicom drobne upominki. Pani Dyrektor Teresa Paluch z?o?y?a wszystkim rodzicom najserdeczniejsze ?yczenia. Nast?pnie wszyscy bawili?my si? na wspólnym pikniku na Zamku Krzy?topór  w Uje?dzie, gdzie by?o wspólne pieczenie kie?basek z rodzicami, oraz s?odki pocz?stunek. Uczniowie zwiedzili zamek pod opieka przewodnika , a nast?pnie wzi?li udzia? w warsztatach technicznych. Zaszczyci? nas swoj? obecno?ci? równie? Pan Wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek, który równie? z?o?y? ?yczenia wszystkim rodzicom oraz dzieciom. 
wstecz   dalej »