czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
Przedstawienie Tajemniczy Zamek

Hala Sportowa Publicznej Szko?y Podstawowej w Iwaniskach zamieni?a si? w scen? teatraln?. Ju? po raz drugi uczniowie szkó? znajduj?cych si? na terenie gminy Iwaniska mieli okazj? obejrze? widowisko muzyczne pn. „Tajemniczy Zamek" w wykonaniu artystów ?ódzkiej Agencji Koncertowej, które bawi?o, uczy?o i wychowywa?o.

Arty?ci po raz kolejny zachwycali w naszej ma?ej miejscowo?ci niezwyk?ym kunsztem artystycznym i estetycznym. Bohaterowie spektaklu zapewnili m?odym widzom i opiekunom du?? dawk? humoru, podali spor? dawk? praktycznych rad,wskazali, ?e ka?dy mo?e zosta? artyst?.

W ramach imprezy przewidziano tak?e udzia? dzieci w grach i zabawach konkursowych, w których dosta?y atrakcyjne nagrody i co niew?tpliwie pozwoli?o ch?tnym i ?mia?ym dzieciom wspaniale si? bawi?.

- Ci??ka praca, fantastyczna obsada, bardzo przyjazna przestrze?, ?wietna cz??? wokalna, ubarwia?y dzi? sceniczne perypetie bohaterów. Wielkie brawa!– mówi? Wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek.

Organizatorem spektaklu by? Wójt Gminy Iwaniska – Marek Staniek, wraz z Gminnym Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach oraz Gminn? Komisj? Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych w Iwaniskach.

Zgromadzonym ma?ym i du?ym widzom dzi?kujemy za przybycie, a wszystkich mieszka?ców i sympatyków naszej gminy serdecznie zapraszamy na kolejne artystyczne wydarzenia Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach. 
wstecz   dalej »