wtorek, 09 sierpień 2022
 
 
Zako?czenie ferii w gminie Iwaniska
 
 

Niespodziank?  dla dzieci zako?czy?y si? ferie zimowe organizowane w Gminnym Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach. W pi?tkowy ?nie?ny dzie? Wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek odwiedzi? przyby?e dzieci, gdzie razem z nimi wzi?? udzia? w warsztatach plastycznych o tematyce wielkanocnej. Na zako?czenie zaj?? Pan Wójt podzi?kowa? uczestnikom warsztatów za zaanga?owanie i za pi?kne, pomys?owe, kolorowe prace. Wraz z Pani? Dyrektor Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury Magdalen? Pietrzyk rozda? pluszowe zabawki. Dzieci by?y zachwycone. O tym,?e to by? trafiony pomys?, ?wiadczy?y u?miechni?te twarze uczestników.

 
wstecz   dalej »