środa, 30 wrzesień 2020
 
 
Zako?czenie karnawa?u 2018 i T?usty Czwartek w Klubie Seniora

T?usty Czwartek rozpoczyna ostatni tydzie? karnawa?u przed wielkim postem wed?ug znanego powiedzenia „T?usty Czwartek p?czkami fetuje, a Popielec ?cis?y post szykuje”.

Dnia 8 lutego br. Wójt Gminy Iwaniska i Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach zorganizowali dla cz?onków i sympatyków Klubu Seniora karnawa?owe tzw. „Ostatki” po??czone wraz z „T?ustym Czwartkiem”. W ten dzie? nikomu nie wypada odmówi? zjedzenia p?czka.

Seniorzy z rado?ci? przybyli na spotkanie. By? to czas na wspólne delektowanie si? przygotowanymi potrawami, a tak?e czas na wspomnienia, wymian? do?wiadcze? kulinarnych, wspólne ?piewanie i s?uchanie przebojów z lat 90-tych i 60-tych.. Seniorzy to grupa niezwykle roz?piewanych osób. Wspólnie z Seniorami ?wi?towa? Pan Wójt Gminy Iwaniska, Marek Staniek. Przygotowana zosta?a tak?e wystawa prac r?cznych o tematyce wielkanocnej, które zosta?y wykonane przez uczestniczki Klubu Seniora – pani? Zofi? Domaga??, pani? Genowef? Janik, pani? Stanis?aw? Szczepa?sk? i pani? El?biet? Kardas. Spotkanie zosta?o uwiecznione wspólnymi fotografiami.

Rado?? ze wspólnej zabawy by?a ogromna. To by? wspania?y niezapomniany wieczór pe?en pozytywnych wra?e? i wspomnie?.

 
wstecz   dalej »