sobota, 28 styczeń 2023
 
 
Gospodarstwo agroturystyczne -Podzamcze- w Haliszce - Ewa i Wojciech Nogaj

Gospodarstwo Agroturtystyczne  PODZAMCZE Ewa i Wojciech Nogaj,

Haliszka 19, 27-570 Iwaniska,

tel: (015) 860 16 53 lub +48 501 83 88 94

Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyćGospodarstwo po?o?one jest w pobli?u rzeki Koprzywianki, z widokiem na ruiny wspania?ego niegdy? zamku „Krzy?topór” w Uje?dzie. Obecno?? rzeki i stawów, daje mo?liwo?? w?dkowania. W pobli?u las pe?en jagód i grzybów. Pi?knie zagospodarowane otoczenie wokó? domu – miejsce na ognisko, oczko wodne, k?cik wypoczynkowy w?ród kwiatów i zieleni.  Gospodarz domu oferuje przeja?d?ki bryczk?, a zim? kuligi. Na miejscu – plac zabaw dla dzieci. Gospodyni domu, Pani Ewa, jest przewodnikiem turystycznym, dlatego te? go?cie pos?ucha? mog? legend i opowie?ci zwi?zanych z histori? zamku i okolicy. Gospodarze biegle pos?uguj? si?  j. niemieckim tak wi?c przyjmowa? mog? oprócz go?ci polskich tak?e z zagranicy.
(opis: www.krzyztopor.pl)


Przeczytaj artyku? prasowy z gazety „Echo Dnia” o gospodarstwieW odleg?o?ci 0,5 km od Gospodarstwa Agroturystycznego „PODZAMCZE” znajduj? si? ruiny zamku „Krzy?topór” w Uje?dzie.

 
wstecz