sobota, 23 wrzesień 2023
 
 
Trasy turystyczne

  Trasa nr 1. Iwaniska - Klimontów (piesza wzd?u? rzeki)


  Trasa nr 2. Ujazd - Planta  (piesza)


  Trasa nr 3. Ujazd - Kabza (piesza)


  Trasa nr 4. Ujazd - Przepiórów - Kr?pa - T?cza - Iwaniska - Ujazd (piesza, rowerowa)


  Trasa nr 5. Ujazd - Konary - Klimontów - Lipnik - W?ostów - Opatów - Planta -
                      Iwaniska - Ujazd (rowerowa, samochodowa)