czwartek, 30 listopad 2023
 
 
Zabytki gminy Iwaniska

- Najcenniejszy zabytek miejscowo?ci Iwaniska - ko?ció? p.w. ?w. Katarzyny Aleksandryjskiej wybudowany na miejscu ko?cio?a modrzewiowego, który sp?on?? 19 lipca 1898 r. Budow? nowego ko?cio?a w 1899 r. w/g projektu A. Wieczorkowskiego, rozpocz?? ks. M. Pinakiewicz, a doko?czy? w 1905r. ks. Henryk Skowier?ak ?wi?tyni? po?wi?ci? Dziekan i pra?at Kapitu?y Katedralnej w Sandomierzu ks. Wawrzyniec Szubartowicz w dzie? odpustu 25. 11.1905 r., konsekracji za? dokona? bp. Marian Ryx w roku 1917.

 

 -  Zamek "Krzy?topór" w Uje?dzie

- Dworek w Przepiórowie (obecnie Publiczna Szko?a Podstawowa)


  Zabytki przyrody
 

 - Dawny park podworski w Uje?dzie z I po?owy XIX wieku. Nieliczny starodrzew, drzewa o charakterze pomnikowym, okaza?a aleja dojazdowa do starych lip.

- Park krajobrazowy z I po?owy XIX wieku w Przepiórowie. Liczny starodrzew w otoczeniu dawnego dworu Rytlów. Pojedyncze egzemplarze drzew o charakterze pomnikowym (lipy).

- Dawny park podworski w Plancie z I po?owy XIX wieku. Trzy aleje lipowe prowadz?ce do parku.