wtorek, 09 sierpień 2022
 
 
Konkurs biblijny
W Zespole  Publicznych  Szkó? w  Iwaniskach  Publicznej Szkole  Podstawowej w Iwaniskach odby? si? parafialny etap XVI Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej „Z Pismem ?wi?tym w Trzecie Tysi?clecie”.

Jak co roku uczniowie mieli za zadanie przeczyta?  wyznaczon? cz???   Biblii. W bie??cym roku tematem konkursu jest  Ksi?gi Rodzaju (rdz. 26 – 50).W parafialnym konkursie uczestniczy?o  9 uczniów ze szkó? podstawowych parafii Iwaniska, którzy zwyci??yli w etapach szkolnych. Wszyscy bardzo ?adnie poradzili sobie z zadaniami, a najlepszymi okazali si?: Pawe? Ro?ek z klasy Vb z PSP w Iwaniskach, Magdalena Grzyb z klasy VIb PSP w Iwaniskach oraz Paulina ?cibisz z Filii im. Bpa Jana Chrapka w Jastrz?bskiej Woli. Wszystkim uczniom i opiekunom gratulujemy!  Zwyci?zcom za? ?yczymy dalszych sukcesów na szczeblu dekanalnym i diecezjalnym.

 
wstecz   dalej »