sobota, 23 wrzesień 2023
 
 
Struktura Urz?du Gminy Iwaniska
 

1. Referat Organizacyjny, pokój nr 4 i 7. - Obs?uga organów gminy i ca?ego urz?du, obs?uga kancelaryjno-kadrowa urz?du.

2. Urz?d Stanu Cywilnego, pokój nr 11 i 12. - Sporz?dzanie aktów, prowadzenie ewidencji ludno?ci i dowodów osobistych, prowadzenie spraw obrony cywilnej i turystyki oraz dzia?alno?ci gospodarczej.

3. Referat Finansowy, pokój nr 10 i 17. - Prowadzenie ksi?gowo?ci bud?etowej i podatkowej oraz obs?ugi kasowej.

4. Referat Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy, pokój nr 2, 3 i 15. - Prowadzenie spraw zwi?zanych z rolnictwem i ochron? ?rodowiska, prowadzenie inwestycji i promocji oraz gospodarki gruntami i nieruchomo?ciami.

5. Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji, pokój nr 2. - Prowadzenie spraw zwi?zanych z gospodark? wodn? i kanalizacj?, obs?uga oczyszczalni ?cieków i stacji uzdatniania wody.

6. Radca prawny, pokój nr 7. - Obs?uga prawna urz?du.

Kontakt z Urz?dem Gminy:

  tel. (15) 860-12-54

  fax (15) 860-12-40

  e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Godziny pracy Urz?du Gminy w Iwaniskach:

poniedzia?ek - 7:30 - 15:30
wtorek - 7:30 - 15:30
?roda - 7:30 - 15:30
czwartek - 7:30 - 15:30
pi?tek - 7:30 - 15:30 

Przyjmowanie interesantów przez Wójta Gminy:

codziennie w godzinach pracy i w kazdy wtorek w godzinach od 15:30 - 16:30