czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
Komisje Rady Gminy

5. Komisja Skarg, wniosków i Petycji

1.  Orkisz W?adys?aw    - przewodnicz?cy

Cz?onkowie:

2.  Krzysztof Masternak                             

3.  Kokosa Zofia             

 
wstecz