czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
Komisje Rady Gminy

4. Komisja ds. Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Gminy - Zajmuje si? sprawami rolnictwa, inwestycjami na wsi i ?wiadczeniem pomocy mieszka?com wsi.

       1. Wojciech Szczepa?ski      - przewodnicz?cy

 

Cz?onkowie:

 

      2. Sylwester Charymski                      

 

      3. S?awomir Sadaj                                

 

 
wstecz   dalej »