czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
Komisje Rady Gminy

3. Komisja Rewizyjna - Zajmuje si? kontrol? pracy urz?du.

1. Gabriel Majsak     - przewodnicz?cy

 

    Cz?onkowie

 

2.  Piotr Wo?niak        

 

3.  Piotr Paluch             

 
wstecz   dalej »