czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
Komisje Rady Gminy

2. Komisja ds. O?wiaty, Kultury, Zdrowia i Bezpiecze?stwa Publicznego - Zajmuje si? sprawami bie??cymi oraz inwestycjami w o?wiacie i kulturze.

1.      Zofia  Kokosa     - przewodnicz?cy

 

Cz?onkowie :

 

2.      Zofia Kowalska                             

 

3.      Cezary Mi?kiewicz                       

 
wstecz   dalej »