czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
Komisje Rady Gminy

1. Komisja ds. Planu Bud?etu - Zajmuje si? uchwalaniem bud?etu gminy, wprowadzaniem zmian do bud?etu gminy w ci?gu roku.

1. Charymski Sylwester        -        przewodnicz?cy

 Cz?onkowie :

2. Batóg Kamil                         

3. Bednarski Wojciech           

4. Paluch Piotr                         

5. Wo?niak Piotr                    

6. Masternak Krzysztof

7. Sadaj S?awomir                 

8. Orkisz W?adys?aw               

9. Szczepa?ski Rafa?               

10. Mi?kiewicz Cezary          

11.Szczepa?ski Wojciech      

12.Majsak Gabriel                  

13. Kowalska Zofia

 
wstecz   dalej »