wtorek, 09 sierpień 2022
 
 
18. ?wi?tokrzyski Konkurs Kol?d i Pastora?ek W?oszczowa 2011

"Sta?czanie" wzi?li udzia? w eliminacjach, które odby?y si? 15.01. w Miejskim Centrum Kultury w Skar?ysku Kamiennej. ?piewali: pastora?k? - "Gwo?tu, Gwo?tu" i kol?d? - "Z narodzenia Pana".W eliminacjach wzi??a udzia? tak?e solistka Angelika Madej z Zielonki. "Sta?czanie" dzi?kuj? Panu wójtowi za udost?pnienie busa na dojazd do Skar?yska.

 
wstecz   dalej »