wtorek, 09 sierpień 2022
 
 
Remiza jak nowa

Trwa remont remizy stra?ackiej w Uje?dzie. Plac budowy odwiedzili pose? Miros?aw Pawlak i starosta Kazimierz Kotowski. Budowa remizy w Uje?dzie dofinansowana jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Remont polega? b?dzie na przebudowie parteru budynku i nadbudowie poddasza u?ytkowego z przeznaczeniem na ?wietlic?, pomieszczenia biurowe i gospodarcze. Zaprojektowane zosta?o dodatkowe wej?cie do budynku remizy od strony po?udniowej. Istniej?cy wjazd na dzia?k? zostanie bez zmian. Wybudowany zostanie parking dla trzech samochodów osobowych. W projekcie przewidziano tak?e wymian? nawierzchni i budow? chodników w obr?bie dzia?ki.

 
wstecz   dalej »