wtorek, 24 maj 2022
 
 
Transmisja obrad 21. sesji Rady Gminy Iwaniska 8 kadencji


28 sierpnia 2019
Raport_glosowania_20190828.pdf Raport z głosowania uchwał na XXI sesji z 2019-08-28 (Raport_glosowania_20190828.pdf - 39.54 KB)
  Data publikacji: 2019-08-29 08:46:25 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXI-80-2019.pdf zmieniająca uchwałę Nr LVII/254/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania wyna (XXI-80-2019.pdf - 85.91 KB)
  Data publikacji: 2019-09-02 14:40:19 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXI-81-2019.pdf w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Opatowie wraz z odpowiedzią na skargę. (XXI-81-2019.pdf - 80.112 KB)
  Data publikacji: 2019-09-02 14:40:39 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXI-82-2019.pdf w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Iwaniska w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Iwaniska. (XXI-82-2019.pdf - 75.281 KB)
  Data publikacji: 2019-09-02 14:41:00 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXI-83-2019.pdf w sprawie : wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Iwaniska (XXI-83-2019.pdf - 68.201 KB)
 
wstecz   dalej »