niedziela, 26 czerwiec 2022
 
 
Informacja dla rolników

Informacja dla rolników

W zwi?zku z wyst?pieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – przymrozków wiosennych w okresie od 15 do 16 kwietnia 2019 roku, mog?y wyst?pi? szkody w uprawach rolnych.

Rolnicy którzy ponie?li straty w uprawach rolnych mog? sk?ada? wnioski o oszacowanie szkód w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 lipca 2019 roku.

Wniosek  mo?na pobra? w Urz?dzie Gminy w Iwaniskach, pokój  nr. 12.

Kontakt:  15/ 860-12-54 wew. 109

 
wstecz   dalej »