czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
Sukcesy sportowe uczniów Publicznej Szko?y Podstawowej w Iwaniskch

26 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej w Piórkowie odby? si? jeden z o?miu pó?fina?ów wojewódzkich dru?ynowego turnieju tenisa sto?owego w kategorii dziewcz?t i ch?opców rocznik 2003-2005 w ramach Igrzysk M?odzie?y Szkolnej. Powiat opatowski w kategorii dziewcz?t reprezentowa?a dru?yna z PSP w Iwaniskach w sk?adzie Katarzyna Ro?ek i Natalia Charymska. Dziewczyny po bardzo wyrównanej grze wygra?y z reprezentacj? gospodarzy ze szko?y w Piórkowie i zawodniczkami SP w Górnie. Tym samym awansowa?y do grona o?miu najlepszych dru?yn w województwie i w najbli?szym czasie b?d? walczy?y o tytu? mistrzowski. Z kolei w kategorii ch?opców powiat opatowski reprezentowa?y dwie dru?yny z PSP w Iwaniskach, które na etapie powiatowym zaj??y I i II miejsce. W pó?finale wojewódzkim ch?opcy w sk?adzie Jakub Wójcik i Marcin Pietrzyk  oraz Jakub Arabasz i Kamil Religa po równie zaci?tej grze zaj?li odpowiednio miejsce II i III ust?puj?c w pó?finale wojewódzkim jedynie reprezentacji ch?opców ze Szko?y Podstawowej w ?agowie. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i ?yczymy dalszych sukcesów sportowych, a za Kasi? i Natali? trzymamy mocno kciuki i ?yczymy zaj?cia pierwszego miejsca w finale wojewódzkim.

 
wstecz   dalej »