czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
Wizyta Miko?aja w Publicznej Szkole Podstawowej w Myd?owie

Miko?ajki w przedszkolu to wa?ne wydarzenie dla najm?odszych dzieci. Ju? pod koniec listopada przedszkolaki z PSP w Myd?owie wysy?a?y listy do Miko?aja,  w których rysowa?y swoje marzenia dotycz?ce oczekiwanych prezentów. 6 grudnia, wczesnym rankiem, w naszej szkole  pojawi? si? d?ugo wyczekiwany go?? ?w. Miko?aj. Wszystkie dzieci powita?y Miko?aja g?o?nymi oklaskami. Zaproszony go?? wywo?a? wiele rado?ci i u?miechu na twarzach maluchów. Podczas spotkania ?yczy? on wszystkim dzieciom  zdrowych i pogodnych ?wi?t Bo?ego Narodzenia. Obieca?, ?e  spotkaj? si? z nim za rok je?li b?d? grzeczne. Na zako?czenie Miko?aj obdarowa? dzieci wspania?ymi prezentami. Mi?ym akcentem spotkania by?y wspólne zdj?cia z naszym go?ciem. Autor: Anna Majsak

 
wstecz   dalej »