czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
Miko?aj na Rynku w Iwaniskach

Zgodnie z tradycj? 6 grudnia na rynku w Iwaniskach pojawi? si? Miko?aj, który wprowadzi? mieszka?ców w ?wi?teczny nastrój. Wizyt? w naszej gminie rozpocz?? od uroczystego zapalenia  ?wi?tecznych ?wiate? na rynku, w towarzystwie w?adz Marka Sta?ka, wójta gminy Iwaniska oraz Wies?awy S?owik, sekretarz gminy. Ka?dy kto spotka? Miko?aja zosta? obdarowany pysznymi s?odko?ciami. Miejscem w jakim pojawi? si? Miko?aj by?y szko?y gdzie prócz s?odko?ci nie zabrak?o wspólnej zabawy z dzie?mi, które w mijaj?cym roku by?y wyj?tkowo grzeczne. Rado?? i niedowierzanie, ?e znów zawita? Miko?aj go?ci?y na twarzach maluchów, które z t?sknot? Go wyczekiwa?y. Miko?ajki w naszej gminie to tradycja któr? rozpocz?? i kultywuje wójt gminy Iwaniska.

 

 
wstecz   dalej »