czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

 

Informuj?, ?e w dniach 14-15 listopada 2018 r.  na terenie ca?ego kraju odb?dzie si? ?wiczenie pk. „RENEGADE-SAREX 18/II„ z wykorzystaniem systemów alarmowania ludno?ci. Nadany zostanie sygna? alarmowy (za??czenie syren)  dotycz?cy zagro?enia z powietrza.

 
wstecz   dalej »