czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
Uczniowie w Myd?owie uczcili stulecie odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci


09.11.2018r. w  Publicznej Szkole Podstawowej w Myd?owie  odby?a si? uroczysta akademia, przygotowana pod kierunkiem p. Barbary Herezy z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodleg?o?ci przez Polsk?.  Podczas tej uroczysto?ci przypomniane zosta?y nam dni -123 lat niewoli Polski a? do dnia, w którym odzyskali?my wolno??. Przekazywane tre?ci by?y przeplatane patriotycznymi pie?niami oraz recytacjami wierszy, co niew?tpliwie spowodowa?o  g??bsze  prze?ywanie  tych chwil. Autor: Anna Majsak.

 
wstecz   dalej »