czwartek, 30 listopad 2023
 
 
PROW 2014-2020
Informacja o projektach OSP- Kamieniec, Stobiec, ?opatno

 

Projekt pn. „Zagospodarowanie terenu OSP w miejscowo?ci Stobiec” dofinansowany ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Projekt pn. „Zagospodarowanie terenu OSP w miejscowo?ci ?opatno” dofinansowany ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Projekt pn. „Zagospodarowanie terenu OSP w miejscowo?ci Kamieniec” dofinansowany ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 
Finansowane z programu unijnego

Projekt pn. „Budowa targowiska wiejskiego wraz z budynkiem handlowo-gastronomicznym z sanitariatami i przynale?n? infrastruktur? techniczn? w miejscowo?ci Iwaniska” wspó?finansowany ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020