czwartek, 30 listopad 2023
 
 
Nieodp?atna Pomoc Prawna
Nieop?atna Pomoc Prawna

 

PUNKT NIEODP?ATNEJ POMOCY PRAWNEJ w Opatowie

Starostwo Powiatowe, ul. H. Sienkiewicza 17, telefon: 15 868 47 12
pokój 101 - I pi?tro

CZYNNY W GODZINACH (od poniedzia?ku do pi?tku): 7:30 - 11:30


PUNKT NIEODP?ATNEJ POMOCY PRAWNEJ w O?arowie

Punkt obs?ugi mieszka?ców Starostwa Powiatowego, znajduj?cy si? w budynku Urz?du Miasta i Gminy O?arów przy ulicy Stodolnej 1, telefon: 15 868 47 31
pokój 18 - I pi?tro

CZYNNY W GODZINACH:

  • w poniedzia?ki od 11:30 do 15:30
  • od wtorku do pi?tku od 7:30 do 11:30


 
Nieodp?atna Pomoc Prawna
Czytaj całość...