czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
Og?oszenia nieruchomo?ci
Wykaz
 
Wykaz
 
Og?oszenia archiwalne
Informacje o zbyciu nieruchomo?ci w drodze przetargu

 

Iwaniska, dnia 30.11.2016 r.
RG.6845.1.2013

INFORMACJA

Wójt Gminy Iwaniska informuje
, ?e na tablicy og?osze? w siedzibie Urz?du Gminy w Iwaniskach, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo?ciami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z pó?n. zm.) na okres 21 dni, tj. od dnia 30.11.2016 r. do dnia 21.12.2016 r. zosta? wywieszony wykaz nieruchomo?ci do oddania w dzier?aw?, oznaczonej nr 297 po?o?onej w obr?bie Iwaniska, gmina Iwaniska (do oddania w dzier?aw? przeznacza si? cz??? dzia?ki o powierzchni oko?o 0,2000 ha. Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotowej nieruchomo?ci podane zosta?y w wykazie. Dodatkowych informacji udziela Referat Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy Urz?du Gminy w Iwaniskach, pok. nr 3, tel. 15 860-12-54 wew. 106 w godzinach od 730 do 1530  od poniedzia?ku do pi?tku.

--------------------------------------

Iwaniska, dnia 17.10.2016 r.


RG.6018.1.2013, RG.6018.12.2013

 

INFORMACJA

Wójt Gminy Iwaniska informuje, ?e na tablicy og?osze? w siedzibie Urz?du Gminy w Iwaniskach, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo?ciami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z pó?n. zm.) na okres 21 dni, tj. od dnia 17.10.2016 r. do dnia 07.11.2016 r. zosta? wywieszony wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do oddania w dzier?aw?, oznaczonych w ewidencji gruntów jako dzia?ki nr 573 i nr 567 po?o?onych w obr?bie ewidencyjnym Myd?ów, gmina Iwaniska. Dodatkowych informacji udziela Referat Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy Urz?du Gminy w Iwaniskach, pok. nr 3, tel. 15 860-12-54 wew. 106  w godzinach od 730 do 1530  od poniedzia?ku do pi?tku.

 

---------------------------------------------------------

INFORMACJA


Wójt Gminy Iwaniska informuje, ?e na tablicy og?osze? w siedzibie Urz?du Gminy w Iwaniskach, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo?ciami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z pó?n. zm.) na okres 21 dni, tj. od dnia 01.08.2016 r. do dnia 22.08.2016 r. zosta? wywieszony wykaz nieruchomo?ci przeznaczonej do oddania w dzier?aw?, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dzia?ka nr 1740 po?o?onej w obr?bie ewidencyjnym Iwaniska, gmina Iwaniska (do oddania w dzier?aw? przeznacza si? cz??? nieruchomo?ci o powierzchni 9,45 m2). Dodatkowych informacji udziela Referat Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy Urz?du Gminy w Iwaniskach, pok. nr 3, tel. 15 860-12-54 wew. 106 w godzinach od 730 do 1530  od poniedzia?ku do pi?tku.
 
<< « start < wstecz 1 2 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 10 - 12 z 12