czwartek, 30 listopad 2023
 
 
Strategia gminy Iwaniska
Obwieszczenie
 
Informacja
 
Informacja
 
Do pobrania
2. Formularz sk?adania uwag i wniosków , druk nr 1 oraz druk nr 2
 
STRATEGIA ROZWOJU GMINY IWANISKA NA LATA 2016 - 2025


pobierz broszur? informacyjn?

Do odczytania niezb?dny jest program Adobe Acrobat Reader

Broszura jest w wersji PDF (print document file)

zawiera 76 stron i ma wielko?? 4 Mb