czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
Archiwum
UCZENNICA ZE SZKO?Y W UJE?DZIE FINALISTK? KONKURSU MATEMATYCZNEGO ?WI?TOKRZYSKIEGO KURATORA O?WIATY
W tegorocznym III Wojewódzkim Konkursie Matematycznym dla uczniów szkó? podstawowych sukces odnios?a uczennica klasy VIII Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie – Monika Orkisz.

Za?wiadczenie o tytule FINALISTKI III Wojewódzkiego Konkursu z Matematyki dla uczniów szkó? podstawowych Monika otrzyma?a w poniedzia?ek 29 kwietnia 2019 roku z r?k wójta Gminy Iwaniska Marka Sta?ka i dyrektora Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie – Marcina Urba?skiego na uroczystym apelu w obecno?ci mamy – pani Ireny Orkisz oraz ca?ej spo?eczno?ci szkolnej.

 Zosta? finalist? Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego organizowanego przez ?wi?tokrzyskiego Kuratora O?wiaty jest niezwykle trudno – trzeba wykaza? si? nie tylko umiej?tno?ciami, ale te? nietypowym my?leniem, a w przygotowania w?o?y? du?o pracy. Tym bardziej Monice nale?? si? gratulacje i cieszymy si? jej sukcesem, mówi? Wójt Gminy Iwaniska – Marek Staniek.

Czytaj całość...
 
Wywie? flag?


 
<< « start < wstecz 1 2 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 13 - 14 z 14