niedziela, 26 czerwiec 2022
 
 
Archiwum
Stypendium
W  zwi?zku z rocznic? 10 - lecia powstania Lokalnej Grupy Dzia?ania  - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi ?wi?tokrzyskiej og?asza nabór wniosków do programu stypendialnego Mistrz Matematyki 2018. Sk?adanie wniosków do ko?ca maja a rozstrzygni?cie konkursu i wr?czenie stypendiów odb?dzie si? na uroczystym spotkaniu w czerwcu 2018. Do konkursu zapraszamy uzdolnionych matematycznie uczniów z terenu gmin nale??cych do Lokalnej Grupy Dzia?ania -Stowarzyszenia Rozwoju Wsi ?wi?tokrzyskiej. Szczegó?y w regulaminie.
 
 
 
 
Informacja
 
<< « start < wstecz 1 2 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 13 - 17 z 17